Nejsem smluvně vázána se zdravotními pojišťovnami, proto jsou poskytované služby plně hrazené klientem, vždy v hotovosti (bude vystaven příjmový doklad) a to před sjednanou konzultací.

Osobní konzultace (60 minut) ……………………………      500,- Kč

Párová konzultace (60 minut) ……………………………      600,- Kč

Rodinná mediace ...........................................................       680,- Kč/1 hod.

Obvyklý rozsah mediačního jednání je cca 3 hodiny. Každá strana platí poměrnou část (zpravidla polovinu částky). 

Rodičovský plán .............................................................       cena dohodou dle počtu hodin

Sandplaying ...................................................................        cena dohodou dle počtu hodin

Komplexní posouzení žadatelů o adopci, pěstounství ....  cena dohodou dle počtu hodin

Profesní orientace ........................................................        550,- Kč/1 hod.

Semináře, přednášky …...........……………………….....       cena dohodou