Dětské psychologické poradenství a diagnostika

 • jednotlivá vývojová období dítěte
 • rituály, vymezení hranic
 • přechod od plenky k nočníku
 • odložení dudlíku
 • vzdorovitost
 • první odloučení
 • budu mít sourozence
 • nástup do MŠ
 • diagnostika školní zralosti
 • rozvoj pracovních, sociálních dovedností, percepčních funkcí, grafomotoriky před nástupem dítěte do školy
 • máme doma prvňáčka (jak usnadnit dítěti zahájení školní docházky)
 • diagnostika příčin školní neúspěšnosti
 • pomoc při adaptačních nesnázích během nástupu do školy a při přechodu mezi jednotlivými stupni školského systému
 • správný styl učení
 • pomoc při řešení osobních a profesních perspektiv dětí a mládeže