Výchovné poradenství

Jedná se o individuální nebo skupinové poradenství dětem, rodičům a školám. Zaměřuje se na předcházení a řešení výchovných obtíží a s tím související problematikou. Je založené na rozvoji rodičovských dovedností a metodickém vedení pedagogů.

Nabízím pomoc v následujících oblastech:

  • výchova dítěte při odděleném rodičovství (společná péče, střídavá péče)
  • nevhodné chování vůči vrstevníkům
  • nevhodné chování vůči autoritám (rodiče, prarodiče, učitelé, …)
  • vzdorovitost
  • práce s hněvem a agresivitou
  • školní neúspěšnost
  • sociální klima třídy
  • šikana
  • záškoláctví
  • poradenská podpora pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami