Rodinná mediace

Rodinná mediace je technika mimosoudního řešení sporů a konfliktů za pomocí prostředníka = mediátora. Výsledkem je oboustranně přijatelná  mediační dohoda, za kterou jsou odpovědni samotní účastníci mediačního procesu. Zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení odpovědnosti, úkolů i sankcí za její nedodržení. Může být písemná a může sloužit jako podklad pro soudní rozhodnutí.

Mediace se dobrovolně účastní obě dvě strany. Cílem je vyřešit konflikt rychle a hlavně kultivovaně. Je rychlejší a méně finančně nákladná než soudní řízení.

Mediace je využívána zejména v rozvodových a rodinných kauzách, kdy je v hlavním zájmu dítěte, aby se rodiče byli schopni domlouvat, komunikovat spolu a spolupodílet se na výchově a péči o dítě. Pokud se rodiče nejsou schopni domluvit, může opatrovnický soud přerušit soudní jednání až na 3 měsíce a poslat účastníky soudního jednání právě na mediaci nebo rodinnou terapii. A právě tyto služby zajišťuji.