Jsem psycholog,  psychoterapeut a mediátor, zabývající se manželským, rodinným a výchovným poradenstvím, individuální, rodinnou a párovou terapií, prací s dětmi, výchovnými problémy dětí a mládeže, rodinnou mediací, úpravou komunikace v rozvodové a porozvodové situaci v rodině a lektorskou činností v oblasti psychologické, zdravotní a sociální. Ve své práci vycházím ze vzdělání, dlouhodobé praxe a neustálého doplňování odborné kvalifikace.

Vzdělání a kurzy:

1994 – 1999           Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc – Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ

1997 – 2002           Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc – jednooborová Psychologie

1999 – 2004           SUR Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik ve hlubinné dynamicky orientované skupinové psychoterapii komunity K.U.Š.

2000 – 2004           Školička SUR – postgraduální vzdělávání v psychoterapii

2009                       Časová osa I., II.

2011                       Rodina v procesu změny I, II. III.

2012                       výcvik Řešení konfliktu technikou mediace (ASOCIACE MEDIÁTORŮ ČESKÉ REPUBLIKY)

2013                       kurz Psychosociální rehabilitace

2014                       Kurz forenzní psychologie pro soudní znalce a uchazeče o znalecký dekret FF UK Praha

2014                       člen Asociace forenzních psychologů

2014 - 2017          Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity Brno - Forenzní psychologie - Specializace v oblasti psychologie dětí, mládeže, rodiny, 

                                     výchovy a vzdělávání

2015                       Školící a výcvikový kurz WAIS III. (Testcentrum Praha)

                               Školící a výcvikový kurz MMPI-2  (Testcentrum Praha)

                               Školící a výcvikový kurz Práce s dětskou kresbou (Testcentrum Praha)

                               Školící a výcvikový kurz WISC III. (Testcentrum Praha)

                               Školící a výcvikový kurz Test stromu (Testcentrum Praha)

                               Školící a výcvikový kurz IDS (Testcentrum Praha)

                               Faktory ovlivňující paměť a kreativitu - Brillant Brain Basic (MUDr. Michaela Karsten, Jitka Ševčíková, Praha)

                               Hand test v klinické a poradenské praxi (Institut psychologických služeb Olomouc)

2016                       Kurz práce s pískovištěm SANDLPAY (PPP Pardubice)

2016                       Scénotest a terapie (TESTCENTRUM Praha)

2016                       Luscherův test (TESTCENTRUM Praha)

Lektorská a pedagogická činnost:

1999 – 2012        SPŠE a Vyšší odborná škola sociálně – právní Pardubice, Karla IV.

2000 – 2001        kurz STOB ( Stop obezitě) Pedagogicko – psychologická poradna Pardubice

2001 – 2002        kurz STOB pro děti v rámci projektu ZDRAVÉ MĚSTO Chrudim

2001                    Podporované zaměstnávání u handicapovaných

2005 – 2006       ÚSP Slatiňany – Syndrom vyhoření, Komunikace na pracovišti

2006                   CSS Pardubice – Syndrom vyhoření

2006                   CSSP Chrudim – Syndrom vyhoření

2006 – dosud     ČAPS (Česká asociace pečovatelské služby)

2007                   Projekt NOVÁ CESTA Pardubice – kurz pro pracovníky v sociálních službách – Prevence týrání a zneužívání klientů

2012                   Krajská knihovna Pardubice - Dětský čtenář a jak na něho

2013                   Krajská knihovna Pardubice - Rozhovory s psychologem

2015                   přednáška se zaměřením na Psychologické poradenství pro klienty s psychotickým onemocněním a jejich rodiny (Občanské sdružení Péče o

                           duševní zdraví Pardubice)

2015                   Krajská knihovna Pardubice - Rozhovory s psychologem

Praxe:

Občanské sdružení Péče o duševní zdraví Pardubice

SPŠE a Vyšší odborná škola sociálně právní Pardubice

Agentura RYTMUS pro podporované zaměstnávání Chrudim

ÚSP Slatiňany

Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje

Školní psycholog:   - ZŠ U Stadionu

                                  - ZŠ Dr. Peška Chrudim

                                  - ZŠ Školní náměstí Chrudim

                                  - Gymnázium Josefa Ressela

Dětský psycholog Mateřská škola Úhřetice

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) MěÚ Chrudim - externí psycholog

OSPOD Magistrát města Pardubice - externí psycholog

Stáže:

Krajská nemocnice Pardubice

Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice

Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené Praha